RŠ Gorazda Škofa

Rokometna Šola Gorazda Škofa, kot del našega kluba skrbi za naše najmlajše, se pravi mini rokomet, do 5. razreda osnovne šole. Trenutno delujemo na osnovnih šolah Bizeljsko, Pišece, Bistrica ob Sotli, Globoko, Artiče in Dobova. V našo šolo je vpisanih nekaj manj kot 140 otrok.  
 
Naš namen in vizija sta, da skozi druženje, igro in zabavo otroci pridobijo razne sposobnosti in lastnosti, ki jih bodo uspešno izkoriščali skozi celo življenje tudi drugod (disciplina, opravljanje nalog, pripadnost ipd. in pa seveda tudi fizične sposobnosti). Izvajamo različne programe, prilagojene starosti otrok. 
 
                                 
 

PROGRAM

ROKOMETNE IGRALNICE (vrtec)

Na vadbi bodo otroci skozi zabavo osvajali razne gibalne sposobnosti (šola teka, različni meti, skoki, lazenja, plazenja,…). 
V za to prilagojenih igrah bodo razvijali koordinacijo v prostoru, gibljivost, agilnost, spretnost in pripravljali organizem za kasnejši način treninga v prvih razredih osnovne šole. Treningi potekajo 1x tedensko na krajevni šoli/vrtcu.
 

ROKOMETNA ABECEDA: (1-2 razred osnovne šole)

- razvijanje gibalnih sposobnosti (koordinacija, preciznost, gibljivost, odriv, gimnastični elementi...)
- osvojitev gibalnih osnov za učenje elementov vseh športnih panog (šola teka, različni meti, skoki, lazenja, plazenja, potiskanja, vlečenja, padanja, plezanja…) 
- udeležba na turnirjih, nagrade, majice
 

MINI ROKOMET: (3-5 razred osnovne šole)

- osvojitev osnov tehnično-taktičnih rokometnih elementov (podajanje, lovljenje in vodenje žoge, streljanje s tal in iz skoka, osnovne branjenja in igre v obrambi, mini rokomet)
- izoblikovanje in razvijanje stališča, navad in načinov ravnanja (odnos do soigralcev, tekmecev in sodnikov, odnos do sprejemanja zmage in poraza, samostojnost pri izvajanju nalog, medsebojna pomoč in sodelovanje ter samozavest, borbenost in vztrajnost).
- udeležba na turnirjih, nagrade, majice, možnost dodatnih treningov...

 

     

Vse opisano izvajamo seveda preko igre, zabave, druženja. Zraven samih treningov ponujamo otrokom še veliko več...

Vsako leto organiziramo rokometni tabor in se udeležujemo raznih turnirjev, s katerih se otroci vračajo s pokali in medaljami. Prirejamo tudi športne igre, hodimo na izlete, kopanja...

Treningi potekajo 2x tedensko na krajevni osnovni šoli.

 

V rokometno šolo se lahko prijavite preko spletnega obrazca:


MRD Dobova
Dobova 8257 Dobova Slovenija